Certifieringsutbildning

CULTURE
TRANSFORMATION
TOOLS

INTEGRERAD & MÄNSKLIG SYSTEMFÖRÄNDRING

Bli morgondagens vinnare

I den digitala världen kommer de företag som tror på människornas potential att vara morgondagens vinnare!

Culture Transformation Tool

CTT Practitioner vänder sig till ledare, personal chef, konsulter och coacher som själva vill utvecklas och samtidigt få kunskap, färdigheter och självförtroende att driva och arbeta med kulturell transformation att bygga värderingsdrivna organisationer. Detta genom att utveckla individer och ledare att uppnå sin fulla potential.

Utbildningen är en 2+2 dagars utbildning, fullmatad med både personlig utveckling och för att bli certifierad användare av de kraftfulla mät-, diagnostik- och utvecklingsverktygen Culture Transformation Tools®.

Culture transformation Tools

Utbildning

Konkreta och interaktiva metoder och tillvägagångssätt.

Under utbildningen lärs konkreta och interaktiva metoder och tillvägagångssätt ut, vilket ger ett strukturerat och pragmatiskt sätt att arbeta integrerat med kulturell transformation, på individuell nivå, ledarskaps- och organisatorisk nivå. Pedagogiken bygger på individuella övningar och gruppövningar samt interaktiva teoripass och diskussioner.

Utbildningen genomförs på svenska. Kursboken och arbetsboken är skrivna på engelska. Efter genomförd certifiering tillhandahålls mentorskap för att hjälpa dig att komma igång med dina första aktiviteter.

Lead&Grow

Mer om utbildningen

Som certifierad i Culture Transformation Tools® Practitioner blir du en del av Barrett Values Centres globala nätverk och du får möjlighet att använda CTT-verktygen och får tillgång till mängder av praktisk information om individuell och organisatorisk transformation. 

För din egen personliga kontinuerliga utveckling, får du dessutom kraftigt reducerat pris på dina egna framtida individ- eller ledarskapsutvärderingar.

Utbildare är medlemmarna i nätverket CTT-utbildarna i Sverige, där alla är certifierade CTT-Trainers och partners till Barrett Values Centre. Vi delar samma vision om att vara en global resurs för utvecklandet av mänskligt medvetande, för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, genom individutveckling.

Johan bäckman

Ingår i utbildningen:

  • Kursboken: ”The Values-Driven Organization”, av Richard Barrett
  • Handboken: “Get Connected – Praktisk handbok att växa en önskad kultur”
  • Personligt utveckling – Genomförande och analys:
  • + Din personliga värderingar kopplat till din organisations värderingar
  • + Din beteendestil som ledare (360° feedback av personer i din omgivning)
  • Kostnadsfria mätningar (att själv genomföra på valfri klient):
  • + Värderingsmätning för grupp (max 20 pers.) inklusive upp till 20 Individuella resultatsvar
  • Lunch och fika, alla dagar
  • Certifieringsintyg efter genomgången utbildning

Allt här över ingår i kursen och har ett värde på 23 000 sek

Yterligare information

Göteborg, Datum kommer inom kort för 2020

Johan Bäckman

27 000 SEK, exkl. moms

0732-55 65 00

johan.backman@leadandgrow.se

Johan föreläsning
CTT

UTBILDARE: CTT-utbildarna i Sverige är ett nätverk med certifierade och erfarna CTT-Trainers och partners till Barrett Values Centre. Vi delar samma vision om att vara en global resurs för utvecklandet av mänskligt medvetande, för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, genom individutveckling.